П Р О Т О К О Л 

 

                                      град Шумен, 06.03.2018 година 

 

           Шуменският административен съд в публично съдебно заседание

 

на шести март две хиляди и осемнадесета година в състав:  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ЦВЕТКОВА

 

                                                                      ЧЛЕНОВЕ: 1. КРЕМЕНА БОРИСОВА

 

                                                                                         2. ТАТЯНА ДИМИТРОВА

 

при участието на секретар: Вилиана Русева

 

Прокурор: Я. Николова при ШОП

 

Сложи за разглеждане докладваното от адм.съдия Татяна Димитрова 

 

КАНД 39 по описа за 2018  година. 

 

          На именното повикване  в  09.30 часа се явиха:

 

Касаторът, ОД на МВР гр. Шумен, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

 

Ответната страна, Е.Т.Т. ***, редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

 

За Шуменска окръжна прокуратура, редовно призована, се явява прокурор Я. Н

 

Прокурор - Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО 

 

 Съдът докладва касационната жалба депозирана от ОД на МВР гр. Шумен, чрез процесуалния си представител гл. юрисконсулт С., срещу Решение № 675/28.12.2017 г., постановено по ВАНД № 2030/2017 г. по описа на Районен съд гр. Шумен. 

 

Прокурор - Считам депозираната жалба за процесуално допустима.  

 

Съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И: 

 

Приема, като доказателства по делото приложените писмени такива по ВАНД № 2030/2017 г. по описа на Районен съд гр. Шумен.  

 

Прокурор - Нямам доказателствени искания. Нови доказателства няма да соча. 

 

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което  

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО 

 

Прокурор – Считам решението на Шуменския районен съд за правилно и законосъобразно и като такова, Ви моля да го потвърдите. 

 

Съдът обяви, че ще се произнесе с решение в инструктивния срок, след съвещание. 

 

Заседанието приключи в  09.35 часа.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание. 

 

                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

                                                                                                                Секретар: